Modeling properties of iridium complexes

“Modeling properties of iridium complexes” Katarzyna Swiderek, Piotr Paneth MDMM08, Pieskowice, Poland 23-28 czerwiec 2008

E-mail jest niepoprawny