Kinetyka solwolizy dianionu fosforanu 4-nitrofenylu w roztworach

“Kinetyka solwolizy dianionu fosforanu 4-nitrofenylu w roztworach tert-butanolu zawierających wodę i metanol”, J. Adamus, E. Gawlita, P.Paneth, W. Reimschüssel, Zjazd PTCh, Kraków 1991

E-mail jest niepoprawny