Kinetyczny efekt izotopowy tlenu i siarki w reakcji izomeryzacji siarczku

„Kinetyczny efekt izotopowy tlenu i siarki w reakcji izomeryzacji siarczku bis(5,5-dimetylo-2-oxo-1,3,2-dioxafosforinanylu)”,W. Reimschüssel, P.Paneth, Konferencja Radiochemiczna,Warszawa, 1983

E-mail jest niepoprawny