Efekty izotopowe w reakcji katalizowanej przez dekarboksylazę ornitynową

„Efekty izotopowe w reakcji katalizowanej przez dekarboksylazę ornitynową” D.Sicińska, P.Paneth Mikrosympozjum “Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”, Poznań, Polska, maj 2003

E-mail jest niepoprawny