Efekty izotopowe atomów ciężkich w badaniach mechanizmów reakcji chemicznych i enzymatycznych

“Efekty izotopowe atomów ciężkich w badaniach mechanizmów reakcji chemicznych i enzymatycznych” „Efekty izotopowe reakcji katalizowanej przez ATCazę”, J.Pawlak, M.H.O’Leary, P.Paneth, Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Kazimierz Dolny, 1998

E-mail jest niepoprawny