Efekt izotopowy trytu w reakcji katalizowanej przez amoniakalną liazę fenyloalaninową

“Efekt izotopowy trytu w reakcji katalizowanej przez amoniakalną liazę fenyloalaninową” A.Lewandowicz, J.Jemielity, M.Kańska, J.Zoń, P.Paneth, Mikrosympozjum “Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”, Poznań, Polska, 1999

E-mail jest niepoprawny