Efekt izotopowy chloru w reakcji dehalogenacji kwasu chlorooctowego

“Efekt izotopowy chloru w reakcji dehalogenacji kwasu chlorooctowego”, D. Sicińska, P. Paneth, 50 Zjazd P.T.Chem., Łódź, 24-29 wrzesień 2000.

E-mail jest niepoprawny