Does dehydrocyclization of 4-benzoylthiosemicarbazides in acetic acid lead to s-triazoles

„Does dehydrocyclization of 4-benzoylthiosemicarbazides in acetic acid lead to s-triazoles or tiadiazoles?” Agata Siwek, Paweł Stączek, Monika Wujec, Nazar Trotsko, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Stefan Jankowski, Piotr Paneth IV konwersatorium chemii medycznej, Lublin, 8-10 wrzesień 2011

E-mail jest niepoprawny