Charge localization in monothiophosphate monoanions

„Charge localization in monothiophosphate monoanions” Michał Rostkowski, Piotr Paneth Phosphorus Chemistry Directed Towards Biology -25 years later, Łódź, 15 paździenik 2005

E-mail jest niepoprawny