Badania mechanizmu reakcji aktywowania kwasów karboksylowych działaniem 2-chloro

„Badania mechanizmu reakcji aktywowania kwasów karboksylowych działaniem 2-chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyny” P.Paneth, J.Rudziński, R.Katarzyński, Z.J.Kamiński, IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź, Polska, 1997

E-mail jest niepoprawny