Badania lokalizacji ładunku w anionach tiofosforanów metod¹ kinetycznych efektów izotopowych

„Badania lokalizacji ładunku w anionach tiofosforanów metod¹ kinetycznych efektów izotopowych”, J.Rudziński, P.Paneth, W. Reimschüssel, M.Wojtal, Szkoła Fizykochemii Organicznej, Karpacz, 1991

E-mail jest niepoprawny