A QM/QM method for studies of enzymic systems

“A QM/QM method for studies of enzymic systems” A. Panczakiewicz, P. Paneth „Modelling and Design of Molecular Properties 2006”, Wrocław, 10-15 wrzesień 2006

E-mail jest niepoprawny