triazol

“Pochodne 1,2,4-triazolo-5-tionu oraz ich zastosowanie” Tomasz Frączek, Agata Siwek, Piotr Paneth zgłoszenie patentowe P.401956, data zgłoszenia 10.12.2012, opublikowany PAT.221213 23.6.2014

E-mail jest niepoprawny