N-Triazynylammonium salts, a method of preparation and uses thereof

„N-Triazynylammonium salts, a method of preparation and uses thereof” zgłoszenie europejskie EPO nr 10195135.8-2101 z dnia 07.03.2011 z pierwszeństwem PL/14.07.10/PLA 39183210, patent europejski udzielony 2407460B1 17.07.2013

E-mail jest niepoprawny