kawa

„Sposób autentykacji kawy” Ewelina Kosiacka, Piotr Paneth, zgłoszenie patentowe nr P.396939 z dnia 10.11.2011, patent udzielony PAT.220057 16.12.2014

E-mail jest niepoprawny