(English) inhibitor topo

„Nowa pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu, sposób jej wytwarzania oraz inhibicja bakteryjnej topoizomerazy IV” A. Siwek, P. Paneth, P. Stączek, J. Stefańska, zgłoszenie patentowe nr P.390774 z dnia 20.03.2010, patent udzielony PAT.212639 19.04.2012

E-mail jest niepoprawny