Wykorzystanie efektów izotopowych i modelowania molekularnego do badania mechanizmów

“Wykorzystanie efektów izotopowych i modelowania molekularnego do badania mechanizmów reakcji chemicznych i biochemicznych” P. Paneth, Instytut Techniki Radiacyjnej, Łódź, 11 marzec 2008

E-mail jest niepoprawny