Wykorzystanie efektów izotopowych do badania mechanizmów reakcji

“Wykorzystanie efektów izotopowych do badania mechanizmów reakcji” P. Paneth Instytut Badania Powierzchni i Katalizy PAN, Kraków18 June 2014

E-mail jest niepoprawny