Mechanizmy reakcji enzymatycznej dehalogenacji

„Mechanizmy reakcji enzymatycznej dehalogenacji”Polska Akademia Nauk, Łódź, maj 2003

E-mail jest niepoprawny