Kinetyczne efekty izotopowe chloru w reakcjach dehalogenacji

“Kinetyczne efekty izotopowe chloru w reakcjach dehalogenacji”, P. Paneth, Instytut Chemii Organicznej , 20 maj 2002

E-mail jest niepoprawny