granty obliczeniowe w ośrodkach superkomputerowych

granty obliczeniowe w ośrodkach (super)komputerowych: Cyfronet, Kraków

E-mail jest niepoprawny