Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Łódź

E-mail jest niepoprawny