Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biopochodnych (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza

Dyrektor ds. Działalności Naukowej, Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza

http://icri-biom.p.lodz.pl/

 

E-mail jest niepoprawny