Interim Managing Editor

Tymczasowy (4 miesiące) redaktor naczelny, Central European Journal of Chemistry

E-mail jest niepoprawny