Koordynator Programów Technologii Chemicznej

Koordynator Programów Technologii Chemicznej przy grupie Uczelni Technicznych Rady Głównej, Ministerstwo Edukacji Narodowej

E-mail jest niepoprawny