XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich

XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, dla rektorów-elektów uczelni akademickich na kadencję 2012-16, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Ossa, 8-14 lipca 2012 r.

E-mail jest niepoprawny