The role of innovative universities in smart specialisation

“Rola innowacyjnych uniwersytetów w inteligentnej specjalizacji” (w języku angielskim), warsztaty European Consortium of Innovative Universities (ECIU), Bruksela, 17 kwietnia 2015

E-mail jest niepoprawny