Doktor

Doktor 1983 (z wyróżnieniem); „Kinetyczne efekty izotopowe tlenu i siarki izomeryzacji termicznej siarczku bis(5,5-dimetylo-1,3,2,-dioksaaphosphorinanylu)”; promotor: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

E-mail jest niepoprawny