Doktor habilitowany

Doktor habilitowany 1989; „Efekty izotopowe reakcji złożonych”; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

E-mail jest niepoprawny