Modelowanie katalizy enzymatycznej na przykładzie enzymów zależnych od witaminy B12

„Modelowanie katalizy enzymatycznej na przykładzie enzymów zależnych od witaminy B12” Zjazd PTCh, Poznań, 18 – 22 wrzesień 2005 (wykład sekcyjny)

E-mail jest niepoprawny