Mechanisms of enzymatic reactions from modeling and isotope effects

“Mechanisms of enzymatic reactions from modeling and isotope effects” Piotr Paneth, XLV Zjazd PTBioch, Wisła 20-23 September 2010

E-mail jest niepoprawny