(English) kobos 21

Czy spektrometria mas izotopów stabilnych może być wykorzystana jako innowacyjna metoda w diagnostyce raków jamy ustnej?” Katarzyna Bogusiak, Aleksandra Puch, Radosław Mostowski, Marcin Kozakiewicz, Piotr Paneth, Józef Kobos Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 16-18 września 2021

E-mail jest niepoprawny