Efekty izotopowe w badaniu mechanizmu reakcji katalizowanej przez mutaze metylomalonylo-CoA

“Efekty izotopowe w badaniu mechanizmu reakcji katalizowanej przez mutaze metylomalonylo-CoA”, P. Paneth, XLVII Zjazd PTChem, Wrocław, 12-17 wrzesień 2004

E-mail jest niepoprawny