Efekty izotopowe atomów ciężkich w badaniach mechanizmów reakcji chemicznych i enzymatycznych

“Efekty izotopowe atomów ciężkich w badaniach mechanizmów reakcji chemicznych i enzymatycznych” P.Paneth, Mikrosympozjum “Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”, Poznań, 1998 (wykład plenarny)

E-mail jest niepoprawny