Distinguishing isoforms of lactic dehydrogenase using binding isotope effects

“Distinguishing isoforms of lactic dehydrogenase using binding isotope effects” Katarzyna Świderek, Piotr Paneth IV konwersatorium chemii medycznej, Lublin, 8-10 wrzesień 2011

E-mail jest niepoprawny