11 19

“Profilowanie izotopowe w autentykacji win” Kamila Klajman, Emilia Góreczna-Skrzyńska, Grzegorz Ciepielowski, Magdalena Zbrojewska, Katarzyna Biernacka, Weronika Baranowicz, Piotr Paneth, Jakość w chemii analitycznej 9, Mory k/W-wy, listopad 2019

E-mail jest niepoprawny