Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa

Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III stopnia) za rozprawę doktorską

E-mail jest niepoprawny