doktorat hc Arieha

Promotor doktoratu honoris causa prof. Arieha Warshela, laureata nagrody Nobla z chemii w 2013 (patrz film w nagłówku strony)

E-mail jest niepoprawny